teamwork-3213924_960_720.webp

Hoe (gebrek aan) samenwerking heeft geleid tot de val van het gemeentebestuur

Recent las ik dat het IJsselsteinse gemeentebestuur is gevallen. De reden: de samenwerking met Montfoort kostte vorig jaar 1,5 miljoen euro meer dan was afgesproken.

“De samenwerking tussen de twee gemeentes moest een forse besparing opleveren. Alle ambtelijke diensten werden samengevoegd. Maar dat ging niet goed, want ambtenaren raakten overspannen en wisten niet wat ze moesten doen. Er was veel verwarring en onduidelijkheid. Bovendien ging de binding met de eigen gemeente verloren.”

Samenwerken

Samenwerking gaat niet over diensten samenvoegen, maar over mensen: “wat betekent dit voor mijn werk”. Samenwerking betekent aanpassingen moeten doen. Soms afstand nemen van oude werkwijzen en nieuwe werkwijzen leren kennen. Samenwerking betekent kennismaken met een andere cultuur, gedachten, overtuigingen en werkwijzen. “Gedwongen” samenwerken is niet makkelijk.

Twee Sporen

Bij intensivering van gemeentelijke samenwerking kiezen wij daarom altijd voor twee sporen:

1. Integratie en optimalisatie van processen

Verschillende organisaties werken volgens verschillende processen. Door deze te onderzoeken en visueel te maken, kunnen medewerkers uit verschillende organisaties elkaars werk beter begrijpen. Zonder waardeoordeel, maar met de kans om het beste uit twee werelden te mogen combineren.

Door processen zichtbaar te maken, en samen op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen blijven medewerkers invloed houden op zowel het tempo als de richting van de verandering en wordt voorkomen dat medewerkers niet meer weten wat ze moeten doen.

Uiteraard zijn kaders vanuit de organisatie hier bij voorwaardenscheppend.

 

2. Elkaar leren kennen door (her)kennen van eigen en elkaars drijfveren

Medewerkers komen uit verschillende culturen, gebruiken andere woorden of hebben anderen beelden bij dezelfde woorden. Overtuigingen zijn vaak ingesleten en de eigen cultuur diep geworteld.

Aan de hand van Drijfverenmethodes brengen wij verschillenen en overeenkomsten in beeld.

Niet alleen processen worden op deze manier inzichtelijk gemaakt, maar ook drijfveren van medewerkers.

Door verschillen te leren waarderen kunnen medewerkers op zoek naar de voordelen van samenwerking, zonder dat de binding met de eigen gemeente verloren hoeft te gaan.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u kunt voorkomen dat plannen voor intensievere samenwerking leiden tot problemen? Neem contact op met Aquirius of bel Marga van den Bosch 06 5357 9956