samenwerkende

Gedwongen samenwerking?
Voorkom weerstand!

Het zal je maar gebeuren. Je hoort ineens dat jouw team wordt samengevoegd met een ander team dat je totaal niet kent. Het fusieplan is al rond en jullie moeten gaan samenwerken. Móeten ja, want er valt niks te kiezen…

Logisch dat je mensen dan weerstand voelen en in eerste instantie alleen maar nadelen zien. Hoe zorg je er als manager voor dat zo’n fusie toch een goede kans van slagen heeft? Hoe neem je weerstand en vooroordelen weg? En nog belangrijker: hoe zorg je voor wederzijdse waardering?

Aanpak

Om deze uitdaging het hoofd te bieden werd ik gevraagd  om mee te denken met beide afdelingshoofden. We waren het al snel eens. We gaan er vóór de daadwerkelijke fusie voor zorgen dat de mensen elkaar eerst leren kennen en met elkaar gaan inzien welke voordelen de samenvoeging heeft. Niet door de bedrijfskundige voordelen toe te lichten, maar door “de mens” aandacht en tijd te geven.

We besloten daarom de drijfveren van de medewerkers als uitgangspunt te nemen. Die bepalen namelijk grotendeels hoe iemand waarneemt, denkt en handelt. Als je inzicht hebt in je eigen drijfveren en die van een ander, krijg je bewustwording en ook begrip voor elkaar. Een ander voordeel van de drijfveermethodiek is dat mensen elkaar in korte tijd leren kennen. En dat was nou precies wat er nodig was.

Stappenplan

De eerste stap was om van elke medewerker het drijfveerprofiel te bepalen. De resultaten koppelde ik terug in een persoonlijk gesprek. Het is leuk om te merken hoe verrast of verbaasd mensen zijn dat de bevindingen ook echt ‘kloppen’. Of dat iemand ineens inziet waarom ze op die manier reageren op een ander of in een bepaalde situatie.

In de eendaagse workshop die daarna kwam kregen de medewerkers inzicht in de drijfveren van elkaar. Door profielen te vergelijken van mensen die elkaar niet kenden, verschoof de nadruk van het uitvergroten van de verschillen (‘de ene groep is hoger opgeleid’ of ‘de ander heeft meer werkervaring’) naar overeenkomsten (wij streven eigenlijk naar hetzelfde) en potentiële kracht van de ander. Tijdens de dag werd ook duidelijk dat élke drijfveer waardevol is. Dat je elkaar juist aanvult en zo samen tot een beter resultaat kunt komen. Ten slotte gaven de interactieve groepsopdrachten nòg meer inzicht in de groepsdynamiek. De medewerkers werden steeds enthousiaster en positieve energie stroomde de groep in. Iets wat de afdelingshoofden meteen goede handvatten biedt om de toekomstige samenwerking en overlegstructuur te organiseren.

Natuurlijk weet je niet of de toekomstige samenvoeging straks geheel vlekkeloos verloopt. Maar het is duidelijk dat de aanpak heeft gewerkt om de eerste weerstand weg te nemen. Beide teams hebben vertrouwen in de toekomstige samenwerking!