Origami maken

Ringstaartmaki en Origami

Ringstaartmaki en origami, de kans is groot dat je van beide ooit weleens hebt gehoord. Maar wat is de relatie met processen optimaliseren?

  • De ringstaartmaki kennen wij van zijn ongekende alertheid. Hij is observerend, oplettend, nieuwsgierig en geïnteresseerd. Kijkt naar alles wat er in zijn omgeving staat te gebeuren, beschouwt hoe alles continu verandert en… anticipeert daarop!

  • Origami kennen we van de kunstzinnige vouwwerkjes van papier. De meest creatieve, nieuwe en soms ondenkbare vormen komen tot stand door denkwerk, analyse en… doen!

Door samenvoeging van het bovenstaande ontstaat Makigami. Dit is de Japanse uitdrukking voor ‘papier dat laat zien’. Ook al passen veel organisaties de principes van Lean toe, Makigami wordt nog weinig gebruikt. Toch is het een van de krachtigste instrumenten om tot betere processen en voortdurende procesverbetering te komen.

Makigami combineert namelijk een systematische aanpak met daarbinnen alle ruimte voor creativiteit. Het biedt ruimte om te denken en te analyseren, maar dwingt ook af om te dóen.

Makigami

In dienstverlenende organisaties zijn processen vaak minder grijpbaar. Met Makigami wordt in één oogopslag duidelijk hoe een proces loopt en waar knelpunten zitten. Ook de documentenstroom en het gebruik van ICT-systemen wordt in beeld gebracht. Dat maakt Makigami tot een breed, maar heel praktisch instrument om procesverbeteringen in administratieve (dienstverlenende) organisaties door te voeren.