High fives

Samenwerken binnen of tussen teams?

Als ik aan een medewerker vraag hoe de samenwerking in de organisatie is, dan krijg ik in bijna alle gevallen een antwoord dat betrekking heeft op de samenwerking in het eigen team (of cluster of afdeling).

Logisch?

Medewerkers voelen zich onderdeel van hun “eigen” team. Type werk, opleiding, hoeveelheid klantcontact, het zijn allemaal factoren die er voor kunnen zorgen dat mensen binnen teams vaak meer op elkaar lijken dan mensen uit een ander team. Mensen zijn geneigd te investeren in de (verbetering van) samenwerking binnen het eigen team. Vaak kennen teams een eigen sub-cultuur.

Maar juist in de samenwerking met andere teams is voor organisaties veel te halen. In de samenwerking tussen teams ontstaan de meeste verstoringen. Deze worden soms uitgebreid in het “eigen” team besproken. Dit vergroot de binding binnen het team, maar ook de afstand tot andere teams.

Hoe dan?

Door in klant-processen te denken word snel duidelijk hoe cruciaal samenwerking tussen teams is, Enerzijds bereik je dit door medewerkers bewust te maken dat ze, samen met de andere teams, onderdeel zijn van het klant-proces. Maar er is meer voor nodig om elkaar ook echt te begrijpen en sterker nog, te gaan waarderen.

Drijfveren

Investeren in inzicht in eigen en elkaars drijfveren, betekent dat medewerkers gaan snappen dat anderen soms ook echt anders naar de wereld kijken. In het ene team kan samenwerken misschien vertaald worden als “de persoon achter de medewerker leren kennen” en binnen een ander team “heldere werkafspraken maken en je er aan houden”. Als je snapt dat deze verschillen voortkomen uit hoe mensen vanuit hun drijfveren waarnemen én zich gedragen, begrijp je beter waar misverstanden door kunnen ontstaan. Dit is de eerste stap naar een betere samenwerking.

Stappen plan

Door in klant-processen te denken word snel duidelijk hoe cruciaal samenwerking tussen teams is, Enerzijds bereik je dit door medewerkers bewust te maken dat ze, samen met de andere teams, onderdeel zijn van het klant-proces. Maar er is meer voor nodig om elkaar ook echt te begrijpen en sterker nog, te gaan waarderen.

Onderstaand de drie belangrijkste stappen om de samenwerking tussen teams te verbeteren:

 

1. Niet alleen in het team, maar juist ook tussen teams

Laat medewerkers ervaren hoe snel ze geneigd zijn vanuit hun eigen team te denken en handelen en hoe ze (onbewust) door het versterken van hun teamcultuur de afstand tot andere teams vergroten.

2. Drijfveren

Laat medewerkers ervaren wat hun eigen drijfveren zijn en hoe ze zelf vanuit hun drijfveren tegen de wereld aankijken. Geef inzicht in drijfveren van anderen en leer om te  verschillen te waarderen en te benutten tbv het klant-resultaat.

3. Doen, doen, doen

Realiseer dat samenwerking tussen teams iets is dat je veel moet oefenen. In het begin in workshops, maar zo snel mogelijk in het dagelijkse werk. Een workshop of een cultuurproject alleen zal er niet voor zorgen dat de samenwerking structureel veranderd. Pas als je de verbinding kan maken met de dagelijkse werkzaamheden zal je resultaten bereiken.

Meer weten of hulp nodig?

Inzicht krijgen in uw eigen drijfveren? Of hulp nodig bij het versterken van samenwerking? Neem contact op met Marga van den Bosch: marga.vandenbosch@aquirius.nl (06 53579956) of Jos van Dillen jos.vandillen@aquirius.nl (06 43876614)

 

Inschrijven voor een workshop (open inschrijving, midden Nederland) kan ook. Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.