Domein
manager

Aangenaam professioneel. Weten zich in korte tijd voldoende inhoudelijk op de hoogte te brengen over diverse, uiteenliggende vakdisciplines … Stellen de juiste vragen en hanteren de juiste balans tussen zakelijkheid en persoonlijke en teamgerichte aandacht.

Beleids
medewerker

Hebben leiding gegeven aan de projectgroep waar in korte tijd zeer veel werk verzet moest worden. … maakten moeilijke zaken bespreekbaar, legden de juiste verbindingen binnen de organisatie en faciliteerden waar nodig. … de sfeer bleef, ondanks de enorme tijdsdruk waaronder zaken gerealiseerd moesten worden, uitstekend.

Kwaliteitsmedewerker dienstverlening

Door het stellen van goede vragen, zorgen zij dat medewerkers zelf anders gaan kijken naar hun houding, gedrag, taken. Hiermee weten zij mensen enthousiast te krijgen: verandering is dan ook niet zo bedreigend meer

Teamleider

Ik vond het een leuke en goede training.  Ik heb er echt wat aan. Het bood stof tot nadenken en het is ook kennis die ik goed kan toepassen. Het profiel en het boek vind ik inzichtelijk en kennis verrijkend. Ik vond het prettig om in de groep te werken. Er met anderen over praten biedt veel inzicht.

Strategisch consulent

Stimuleren de zichtbaarheid van de medewerkers in de organisatie zodat de organisatie die kwaliteiten benut nadat zij vertrokken zijn naar een volgende opdracht. Kortom: prettige en deskundige mensen

Directeur

Verandermanagers … De eerste indruk bleek al snel te kloppen; what you see, is what you get, no nonsense en goed in staat verbinding te maken. Daarbij ontbreekt een gezonde dosis humor niet

Beleidsmede werker gemeente

In het begin stond ik sceptisch tegenover weer een ontwikkel c.q. leiderschapsinstrument. Echter het inzicht in mijn eigen drijfveren heeft mij veel gebracht. Toen het profiel van mij werd besproken werd het mij duidelijk. Het was herkenbaar en het werd inzichtelijk welke omstandigheden voor mij negatieve energie opleveren. Ik kan hier nu gericht aan werken en mij werd meteen duidelijk aan welke zaken ik energie overhoud. Ik werd daardoor ook erg enthousiast over het instrument dat te gebruiken is op individueel niveau, voor teams of de gehele organisatie. Ik ben daar tenslotte onderdeel van en het totaal moet in evenwicht zijn. De drijfveerprofielen kunnen daar een duidelijk inzicht in geven .