Vrouw geeft workshop
 

Wat doet een organisatiecoach?

Als gemeente, provincie of andere overheidsorganisatie heb je continu te maken met veranderingen. Je moet inspelen op zaken als de digitale transformatie, duurzaamheid en het sociaal domein. Dat vraagt om toekomstbestendig veranderen en je dienstverlening verbeteren.

 

Dat is wat wij als organisatiecoaches doen: wij helpen overheidsorganisaties door heel Nederland met hun veranderambities. Maar onze hulp gaat verder dan adviseren alleen. Wij denken mee, jagen aan én doen. Met oplossingen die soms net even anders zijn dan verwacht. Maar altijd met oog voor de ‘harde’ kant van structuren en processen en de ‘zachte’ kant van medewerkers en teams.

Ontwerpen op een Tablet
Analyseren en adviseren
 • We lezen ons in en bestuderen onder meer onderzoeksrapporten, coalitie-afspraken, het dienstverleningsconcept, de bestaande besturingsfilosofie, het concernplan en teamplannen

 • We bepalen op basis van alle input, meningen en opgedane inzichten haarfijn waar de knelpunten zitten en geven advies over de manier waarop de organisatie zich kan ontwikkelen

 • We houden interviews met medewerkers en stellen een advies op over de inrichting en de sturing van de organisatie voor de komende jaren

Sturing geven, structureren en organiseren
 • We voeren de centrale regie over de organisatieontwikkeling en begeleiden, organiseren en monitoren alle activiteiten die daarvoor nodig zijn

 • We vormen een programmateam met medewerkers van de betrokken afdelingen

 • We sturen dit team aan om de benodigde acties voor te bereiden, te programmeren en in de gaten te houden. Met dit team communiceren we ook de plannen binnen de organisatie

 • Samen met het programmateam zorgen we verder voor de projectenadministratie, het middelenbeheer en control, de rapportages en de organisatie van bijeenkomsten

Grafieken bekijken
aquirius.jpeg
Samenwerken en verbinden
 • We hebben oog voor de organisatiecultuur

 • We zorgen voor samenwerking en verbinding binnen én tussen afdelingen

 • We zoeken draagvlak voor advies en stellen dat zo nodig bij.

 • We voeren de projecten samen met de mensen uit de organisatie uit, weten hoe we met eventuele weerstand om kunnen gaan en zorgen voor het behalen van resultaten

 • We zorgen voor goede communicatie en delen de successen die we samen boeken

 

We zijn coaches, geen consultants. Gericht op organisatieontwikkeling met oog voor de mensen, duidelijke structuren en  implementatie van de nieuwe plannen.